Skip to main content

Publications of the Author

Sandra Palenčárová
Number of publications: 1

2015

Buraj, I. ., & Palenčárová, S. . (2015). Michel Foucault: Minulosť a súčasnosť (K niektorým otázkam sociálnej kontroly). Filozofia, 70(7), 505-517. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/7/505-517.pdf