Skip to main content

Publications of the Author

Karel Novotný
Number of publications: 5

2014

Novotný, K. . (2014). Lidské a nelidské v Levinasově kritice Heideggera. Filozofia, 69(7), 581-590. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/7/581-590.pdf

2011

Novotný, K. . (2011). Fenomén a tělesnost v pozdním díle Maurice Merleau-Pontyho Odchylka v prožitku jevu a ve fenoménu smyslového bytí. Filozofia, 66(Príloha 3), 88-113.

2010

Novotný, K. . (2010). Co není dáno? Jean-Luc Marion a hranice fenomenologie. Filozofia, 65(Príloha 1), 148-164. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2010/1/148-164.pdf

2007

Novotný, K. . (2007). Jevení a danost. Poznámky na okraj současných konceptů fenomenality. Filozofia, 62(5), 434-450. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/5/434-450.pdf

2006

Novotný, K. . (2006). Fenomén mezi intencionalitou a počitkem. Levinas a Husserl. Filozofia, 61(8), 622-630. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/8/622-630.pdf