Skip to main content

Publications of the Author

Marko Uršič
Number of publications: 1

2014

Uršič, M. . (2014). „Nešťastné vedomie“ v Kierkegaardovom Zvodcovom denníku. Filozofia, 69(5), 409-415. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/5/409-415.pdf