Skip to main content

Publications of the Author

Primož Repar
Number of publications: 4

2014

Repar, P. ., & Šajda, P. . (2014). Slovenskí a slovinskí filozofi o Kierkegaardovi v kontexte 20. storočia. Filozofia, 69(5), 377. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/5/377.pdf

2013

Králik, R. ., & Repar, P. . (2013). Kierkegaard a existenciálny obrat. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie. Filozofia, 68(9), 823. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/9/823.pdf

2012

Repar, P. . (2012). Existenciálna dialektika rozhodnutia a skandalon. Filozofia, 67(8), 689-702. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/8/689-702.pdf
Repar, P. ., & Repar, S. . (2012). Rozprávanie o inakosti: slovinská filozofia v slovenčine. Filozofia, 67(8), 613-617. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/8/613-617.pdf