Skip to main content

Publications of the Author

Erika Lalíková
Number of publications: 5

2021

Lalíková, E. . (2021). MILOTA SPÁLOVÁ, 6. 6. 1943 – 23. 12. 2020. Filozofia, 76(1), 77 – 78. Retrieved from https://www.sav.sk/journals/uploads/012615038_Spomienka_Spálová_RA_defi.pdf

2012

Lalíková, E. . (2012). Pavlincová, H.: Karel Vorovka. Cesta matematika k filosofii. Filozofia, 67(2), 174-176. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/2/174-176.pdf

2008

Lalíková, E. . (2008). Leško, V. – Plašienková, Z.: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Studia Philosophica, 2008: Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť. Filozofia, 63(10), 935-938. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/10/935-938.pdf

2007

Lalíková, E. . (2007). Reflexia budúcnosti v dielach niektorých slovenských autorov. Filozofia, 62(10), 903-910. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/10/903-910.pdf

2001

Lalíková, E. . (2001). Inšpiratívnosť imaginárnych stretnutí so Svätoplukom Štúrom. Filozofia, 56(9), 662-665. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/9/662-665.pdf