Skip to main content

Publications of the Author

Ján Dubnička
Number of publications: 88

2012

Dubnička, J. . (2012). Teória kvantovej gravitácie a jej ontologická báza. Filozofia, 67(7), 557-569. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/7/557-569.pdf

2011

Dubnička, J. . (2011). Teória kvantovej gravitácie a kvantová teória poľa. Filozofia, 66(8), 755-768. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/8/755-768.pdf
Dubnička, J. . (2011). Teória kvantovej gravitácie a teória relativity. Filozofia, 66(4), 325-335. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/4/325-335.pdf

2009

Dubnička, J. . (2009). Filozofické a metodologické problémy budovania teórie kvantovej gravitácie. Filozofia, 64(7), 658-668. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/7/658-668.pdf

2008

Dubnička, J. . (2008). Teória strún a fyzikálny obraz sveta. Filozofia, 63(8), 695-703. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/8/695-703.pdf

2007

Dubnička, J. . (2007). Antropický princíp. Filozofia, 62(9), 813-824. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/9/813-824.pdf

2006

Dubnička, J. . (2006). K holistickému výkladu reality (I. Zacharovič Cechmistro). Filozofia, 61(9), 764-767. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/9/764-767.pdf

2005

Dubnička, J. . (2005). Filozofia prírodných vied v diele M. Ziga. Filozofia, 60(10), 796-803. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/10/796-803.pdf

1990

Dubnička, J. . (1990). Seminár o biotechnológiách. Filozofia, 45(1), 97-98. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/1/97-98.pdf

1989

Dubnička, J. . (1989). Interdisciplinárne sympózium k umelej inteligencii. Filozofia, 44(4), 519-520. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/4/519-520.pdf