Skip to main content

Publications of the Author

Etela Farkašová
Number of publications: 73

2012

Farkašová, E. ., & Kiczková, Z. . (2012). Za Teodorou Kuklinkovou (11. 11. 1930 – 25. 3. 2012). Filozofia, 67(6), 515. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/6/515.pdf

2011

Farkašová, E. . (2011). Kalnická, Z.: Filozofie a feminizmus. Filozofia, 66(10), 1039-1041. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/10/1039-1041.pdf
Farkašová, E. . (2011). Funda, O. A.: Když se rákos chvěje nad hladinou. Filozofia, 66(2), 190-194. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/2/190-194.pdf

2010

Farkašová, E. . (2010). Szapuová, M. (ed.): Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania. Filozofia, 65(5), 509-512. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/5/509-512.pdf
Farkašová, E. ., & Zigo, M. . (2010). Slovenská filozofia posledného polstoročia z pohľadu jedného z jej aktérov (Rozhovor s Milanom Zigom). Filozofia, 65(1), 89-98. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/1/89-98.pdf

2008

Farkašová, E. . (2008). Nagl-Docekal, H., Feministická filozofia (výsledky, problémy, perspektívy). Filozofia, 63(3), 281-285. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/3/281-285.pdf

2005

Farkašová, E. . (2005). Stanovisko ako epistemologická/metodologická stratégia?. Filozofia, 60(6), 399-411. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/6/399-411.pdf

2002

Farkašová, E. . (2002). Situovanosť vedeckého poznania verzus jeho objektivita (K problematike situovaného poznania vo feministických epistemológiách). Filozofia, 57(6), 383-392. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/6/383-392.pdf

2001

Farkašová, E. ., & Szapuová, M. . (2001). Rozum, poznanie, skúsenosť: rekonštrukcia tradičných pojmov (nielen) vo feministickej epistemológii. Filozofia, 56(7), 463-473. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/7/463-473.pdf

1998

Farkašová, E. . (1998). Kompetencie umenia vo filozofickej koncepcii Igora Hrušovského. Filozofia, 53(9), 618-624. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/9/618-624.pdf