Skip to main content

Publications of the Author

Zuzana Kiczková
Number of publications: 10

2012

Farkašová, E. ., & Kiczková, Z. . (2012). Za Teodorou Kuklinkovou (11. 11. 1930 – 25. 3. 2012). Filozofia, 67(6), 515. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/6/515.pdf

1992

Farkašová, E. ., & Kiczková, Z. . (1992). Filozofky v Európe 1992 - budúcnosť bez diskriminácie?. Filozofia, 47(11), 699. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/11/699.pdf

1990

Kiczková, Z. . (1990). Týždeň filozofie na Univerzite Komenského. Filozofia, 45(6), 753-754. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/6/753-754.pdf
Kiczková, Z. ., & Szapuová, M. . (1990). Vedecký obraz sveta ako predmet filozofickej reflexie. Filozofia, 45(1), 59-71. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/1/59-71.pdf

1989

Kiczková, Z. . (1989). Syntetická teória evolúcie a vývinový vedecký zákon. Filozofia, 44(3), 301-311. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/3/301-311.pdf
Kiczková, Z. . (1989). Zmeny štýlu myslenia v súčasnej genetike. Filozofia, 44(1), 44-54. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/1/44-54.pdf

1987

Kiczková, Z. . (1987). Filozofické problémy biológie na medzinárodnom sympóziu evolučných biológov. Filozofia, 42(6), 756-757. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/6/756-757.pdf

1985

Kiczková, Z. . (1985). Význam dialektického protirečenia v súčasnej biológii. Filozofia, 40(2), 189-199. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/2/189-199.pdf

1978

Kiczková, Z. . (1978). Vzájomný vzťah sociálnej a biologickej dedičnosti. Filozofia, 33(6), 649-653. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/6/649-653.pdf
Kiczková, Z. . (1978). Kritika psychoanalýzy a biologistických koncepcií. Filozofia, 33(4), 487-491. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/4/487-491.pdf