Skip to main content

Publications of the Author

Václav Černík
Number of publications: 55

2011

Černík, V. . (2011). Spory o otázke „prirodzenosti“ a „slobody“ súčasného kapitalizmu. Filozofia, 66(8), 782-793. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/8/782-793.pdf

2010

Černík, V. . (2010). K otázke hodnotovej neutrality spoločenských vied. Filozofia, 65(8), 792-803. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/8/792-803.pdf

2008

Černík, V. . (2008). Brzeziński, I. – Klawiter, A. – Kuipers, T. A. F. – Łastowicki, K. – Paprzycka, K. – Przybisz, P.: The Courage of Doing Philosophy: Essays Dedicated to Leszek Nowak. Filozofia, 63(8), 728-732. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/8/728-732.pdf
Černík, V. . (2008). Formovanie teórie spoločenského faktu. Filozofia, 63(8), 670-682. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/8/670-682.pdf

2007

Černík, V. ., & Viceník, J. . (2007). Metóda situačnej analýzy. Filozofia, 62(9), 765-776. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/9/765-776.pdf
Černík, V. . (2007). Postfordizmus, či postkapitalizmus? (Hinshi Uchida (ed.)). Filozofia, 62(9), 846-848. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/9/846-848.pdf

2000

Černík, V. . (2000). Analýza teoretického rozumu (Hanzel, I.: The Concept of Scientific Law in the Philosophy of Science and Epistemology. A Study of Theoretical Reason). Filozofia, 55(10), 820-824. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/10/820-824.pdf
Černík, V. . (2000). Počiatky rozvoja modernej metodológie vied na Slovensku v rokoch 1949-1962. Filozofia, 55(10), 749-763. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/10/749-763.pdf

1999

Černík, V. . (1999). Humanistická interpretácia. Filozofia, 54(9), 641-650. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/9/641-650.pdf

1998

Černík, V. . (1998). Igor Hrušovský a chápanie problému bytia. Filozofia, 53(9), 553-558. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/9/553-558.pdf