Skip to main content

Publications of the Author

Ján Rybár
Number of publications: 7

2009

Čana, T. ., Gálik, D. ., Rybár, J. ., & Hanzel, I. . (2009). O metodologickom poznaní. Filozofia, 64(1), 70-82. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/1/70-82.pdf

2003

Rybár, J. . (2003). Percepcia, jazyk a intuitívna myseľ. Filozofia, 58(1), 44-55. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/1/44-55.pdf

1988

Rybár, J. . (1988). Piagetov príspevok k epistemologickým problémom vedy. Filozofia, 43(2), 203-206. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/2/203-206.pdf

1985

Rybár, J. . (1985). Matematika a filozofia. Filozofia, 40(4), 507-511. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/4/507-511.pdf
Rybár, J. . (1985). Pre a proti Piagetovej koncepcii. Filozofia, 40(2), 241-244. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/2/241-244.pdf
Rybár, J. . (1985). Heuristická funkcia filozofie vo vedeckom poznaní. Filozofia, 40(1), 43-56. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/1/43-56.pdf

1978

Korená, K. ., & Rybár, J. . (1978). O východiskách a základných problémoch neoracionalizmu. Filozofia, 33(5), 568-574. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/5/568-574.pdf