Skip to main content

Publications of the Author

Sándor Laczkó
Number of publications: 1

2009

Laczkó, S. . (2009). Súčasná situácia vo filozofii v Maďarsku (inštitúcie, školy, myšlienkové postoje). Filozofia, 64(2), 97-106. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/2/97-106.pdf