Skip to main content

Publications of the Author

Alica Kolárová
Number of publications: 3

2008

Kolárová, A. . (2008). Filozofia rieši problém americkej výnimočnosti: Prípad Richard Rorty. Filozofia, 63(4), 311-317. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/4/311-317.pdf

2007

Kolárová, A. . (2007). Náboženstvo v postmodernej dobe (R. Rorty – G. Vattimo). Filozofia, 62(4), 354-357. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/4/354-357.pdf
Kolárová, A. . (2007). O tom, ako Rorty objavil náboženstvo. Filozofia, 62(4), 298-303. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/4/298-303.pdf