Skip to main content

Publications of the Author

Matúš Sitár
Number of publications: 2

2008

Sitár, M. . (2008). Spĺňa teológia Aristotelove kritériá pre teoretickú vedu? Diskusia medzi Tomášom Akvinským a Jánom Dunsom Scotom. Filozofia, 63(5), 444-457. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/5/444-457.pdf

2007

Sitár, M. . (2007). K spisu Sv. Tomáša Akvinského O Kráľovstve. Filozofia, 62(1), 54-56. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/1/54-56.pdf