Skip to main content

Publications of the Author

Jaroslav Cepko
Number of publications: 12

2023

Cepko, J. . (2023). Hanba, zázračný prsteň a Platónov Sokrates. Filozofia, 78(4), 259-272. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.4.2

2022

Cepko, J. . (2022). „Belieme“ a „sladneme“ – nový jazyk o svete bez predmetov?. Filozofia, 77(3), 165-177. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.3.2

2020

Cepko, J. . (2020). Atopia – miesto kynika vo svete. Filozofia, 75(3), 170-182. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.3.1

2019

Cepko, J. . (2019). Od konfliktu k zdatnosti. Aischinés a sokratovská výchova. Filozofia, 74(1), 28-39. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.1.3
Kalaš, A. ., Cepko, J. ., & Suvák, V. . (2019). Vybrané zlomky Aischina zo Sféttu (Preklad zo starogréčtiny: A. Kalaš; Komentár: J. Cepko, V. Suvák). Filozofia, 74(1), 64-73. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.1.6

2017

Cepko, J. . (2017). Kratétova kynická utópia. Filozofia, 72(2), 92-102. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/2/92-102.pdf

2016

Cepko, J. . (2016). „Všetko patrí múdrym“: Blasfémia, alebo utópia?. Filozofia, 71(2), 131-140. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/2/131-140.pdf

2015

Cepko, J. . (2015). Šíma, A.: Svět vymezený a neomezený. Principy přírody ve filosofii Filoláa z Krotónu a u raných pythagorejců. Filozofia, 70(4), 321-323. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/4/321-323.pdf

2014

Cepko, J. . (2014). Platónov Faidón: Pomsta básnikom za Sókrata?. Filozofia, 69(3), 236-245. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/3/236-245.pdf

2011

Cepko, J. . (2011). Antisthenés a paideia. K sókratovskému modelu výchovy. Filozofia, 66(6), 535-544. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/6/535-544.pdf