Skip to main content

Publications of the Author

Dana Brezňanová
Number of publications: 1

2007

Brezňanová, D. . (2007). Hľadanie (strateného) zmyslu podľa Alberta Camusa. Filozofia, 62(4), 310-316. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/4/310-316.pdf