Skip to main content

Publications of the Author

Edmund Husserl
Number of publications: 2

2006

Husserl, E. . (2006). Čistá fenomenológia, jej metóda a oblasť výskumu (Inauguračná prednáška na univerzite vo Freiburgu im Breisgau 3. mája 1917). Filozofia, 61(1), 63-72. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/1/63-72.pdf

1994

Husserl, E. . (1994). Heslo pre encyklopédiu Britannica. Filozofia, 49(5), 307-321. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/5/307-321.pdf