Skip to main content

Publications of the Author

Eva Štefaničiaková
Number of publications: 1

2006

Oborný, J. ., & Štefaničiaková, E. . (2006). Náčrt novej témy filozofického myslenia – „Filosofická kinantropologie“ (I. Jirásek). Filozofia, 61(9), 768-769. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/9/768-769.pdf