Skip to main content

Publications of the Author

Mou Bo
Number of publications: 1

2004

Bo, M. . (2004). O komplementarite vznikania-a-zanikania s procesom trvalého bytia z hľadiska jin-jangových metafyzických predstáv Knihy premien. Filozofia, 59(2), 88-99. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/2/88-99.pdf