Skip to main content

Publications of the Author

Mária Bednáriková
Number of publications: 1

2003

Bednáriková, M. . (2003). Je subjektívna skúsenosť redukovateľná?. Filozofia, 58(7), 494-503. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/7/494-503.pdf