Skip to main content

Publications of the Author

Eva Smolková
Number of publications: 20

2023

Smolková, E. . (2023). K otázke vplyvu sociálnych práv na kvalitu života. Filozofia, 78(5), 380-394. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.5.5

2020

Smolková, E. . (2020). K filozofickým otázkam presadzovania sociálnych práv. Filozofia, 75(7), 555 – 568. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.7.4

2019

Smolková, E. . (2019). K filozofickým východiskám súčasných modelov zdravotnej starostlivosti. Filozofia, 74(8), 637-651. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.8.4
Smolková, E. . (2019). SŤAHEL, R.: Pojem krízy v environmentálnom myslení. Filozofia, 74(5), 414-418. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.5.6

2018

Smolková, E. . (2018). K otázke vplyvu Hansa Jonasa na súčasnú etiku. Filozofia, 73(9), 731-741. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/9/731-741.pdf

2005

Smolková, E. . (2005). K otázke vzniku a významu bioetiky. Filozofia, 60(9), 668-681. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/9/668-681.pdf

2004

Smolková, E. . (2004). K otázke možných dôsledkov environmentálneho skepticizmu. Filozofia, 59(9), 641-653. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/9/641-653.pdf

2003

Smolková, E. . (2003). Environmentálne hodnoty v hodnotových systémoch. Filozofia, 58(7), 471-483. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/7/471-483.pdf
Smolková, E. . (2003). Listy filozofom (T. Münz). Filozofia, 58(2), 143-146. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/2/143-146.pdf

2001

Smolková, E. . (2001). O jednej polemickej recenzii. Filozofia, 56(8), 579-581. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/8/579-581.pdf