Skip to main content

Publications of the Author

Marianna Oravcová
Number of publications: 22

1995

Oravcová, M. . (1995). Esej o spiacej Európe (P. Sloterdijk). Filozofia, 50(9), 509-511. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/9/509-511.pdf

1993

Oravcová, M. . (1993). Filozofia je... filozofia II. Filozofia, 48(9), 580-588. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/9/580-588.pdf
Oravcová, M. . (1993). Filozofia je... filozofia I. časť. Filozofia, 48(8), 521-527. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/8/521-527.pdf
Oravcová, M. . (1993). „Slúžiť časnej pravde, zabezpečiť pozemské dobro...“ (Notes et documents). Filozofia, 48(7), 459-461. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/7/459-461.pdf
Oravcová, M. . (1993). Prvá Herderova cena za filozofiu na Slovensko. Filozofia, 48(7), 462-465. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/7/462-465.pdf

1992

Oravcová, M. . (1992). Európa 21. storočia - osvietenstvo ešte raz?. Filozofia, 47(12), 718-720. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/12/718-720.pdf
Oravcová, M. . (1992). J. L. Austin - filozof prirodzeného jazyka. Filozofia, 47(4), 221-225. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/4/221-225.pdf
Oravcová, M. . (1992). Teória rečových aktov. Filozofia, 47(4), 225-229. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/4/225-229.pdf
Oravcová, M. . (1992). Subtílny pohľad na Doctora Subtilis. Filozofia, 47(3), 194-197. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/3/194-197.pdf

1989

Oravcová, M. ., Münz, T. ., & Várossová, E. . (1989). Vplyv filozofických ideí Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie na Slovensku. Filozofia, 44(4), 497-518. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/4/497-518.pdf