Skip to main content

Publication Details

A Few Remarks on the Issue of Causal Laws in Society (continued)

(Original title: Několik poznámek k problematice kausálních zákonů ve společnosti (pokračování))
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 245-255.
Type of work: Articles
Publication language: Czech
File to download: PDF