Skip to main content

Volume 12 (1957), 3

Communications

(Original title: K niektorým teoretickým otázkam kultúrnej revolúcie)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 287-301.
File to download: PDF
(Original title: Otázky dejín filozofie v prácach G. V. Plechanova)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 301-312.
File to download: PDF