Skip to main content

Volume 12 (1957), 1

Articles

(Original title: Základné matematické pojmy)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 3-15.
File to download: PDF
(Original title: Několik poznámek k problematice kausálních zákonů ve společnosti)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 16-29.
File to download: PDF
(Original title: „Realistické hnutie“ vo filozofii 20. storočia (pokračovanie)!)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 30-51.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: K otázke výskumu v rámci spoločenských vied)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 52-59.
File to download: PDF

Communications

(Original title: Z časopisu Voprosy filosofii)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 60-67.
File to download: PDF
(Original title: Z diskusie o inteligencii v Poľsku)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 68-73.
File to download: PDF
(Original title: O základnej otázke filozofie)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 74-81.
File to download: PDF
(Original title: Z filozofického života v Juhoslávii)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 82-84.
File to download: PDF
(Original title: La Pensée — ročníky 1955 a 1956)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 85-89.
File to download: PDF
(Original title: K niektorým problémom buržoáznej sociológie a filozofie)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 90-98.
File to download: PDF
(Original title: Z filozofického života v NDR)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 99-101.
File to download: PDF
(Original title: K výročiu G. V. Plechanova)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 102-105.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Filozofia pre budúcnosť)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 106-107.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: Zpráva o činnosti Filozofického ústavu SAV za rok 1956)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 108-111.
File to download: PDF

---

(Original title: Tabuľky k článku Fr. Vartíka k otázke zmien triednej štruktúry v Československu)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 112.
File to download: PDF