Skip to main content

Publication Details

Tables to the Article by Fr. Vartík on the Question of Changes in the Class Structure in Czechoslovakia

(Original title: Tabuľky k článku Fr. Vartíka k otázke zmien triednej štruktúry v Československu)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 112.
Publication language: Slovak
File to download: PDF