Skip to main content

Volume 12 (1957), 3

Articles

(Original title: K niektorým aktuálnym problémom triedneho boja v prechodnom období od kapitalizmu k socializmu)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 207-220.
File to download: PDF
(Original title: Problém abstrakcie v pojatí tradičnej logiky)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 221-227.
File to download: PDF
(Original title: Janko Kráľ — revolucionár a utopický socialista)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 228-245.
File to download: PDF
(Original title: Několik poznámek k problematice kausálních zákonů ve společnosti (pokračování))
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 245-255.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: K otázke hodnotenia idealizmu)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 256-266.
File to download: PDF
(Original title: K otázke náhody)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 267-279.
File to download: PDF
(Original title: Niektoré poznámky k otázke slobody)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 280-286.
File to download: PDF

Communications

(Original title: K niektorým teoretickým otázkam kultúrnej revolúcie)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 287-301.
File to download: PDF
(Original title: Otázky dejín filozofie v prácach G. V. Plechanova)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 301-312.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: Nemeckí filozofi na Slovensku)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 313.
File to download: PDF
(Original title: Roger Garaudy v Bratislave)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 314.
File to download: PDF