Skip to main content

Publication Details

Report on the Activities of the Institute of Philosophy of the Slovak Academy of Sciences for 1956

(Original title: Zpráva o činnosti Filozofického ústavu SAV za rok 1956)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 1, 108-111.
Type of work: Miscellaneous
Publication language: Slovak
File to download: PDF