Skip to main content

Publication Details

Obituary: Jiří Kánský

(Original title: Smuteční oznámení aneb o Česko-slovenské vzájemnosti ve filozofii (K úmrtí Jiřího Kánského))
Filozofia, 54 (1999), 10, 770-771.
Type of work: Obituary
Publication language: Czech
File to download: PDF