Skip to main content

Publication Details

An International Seminar Embryonic (and Adult) Stem Cells: Regenerative Medicine and PGD. Research and Application Ethics: A Report

(Original title: Embryonálne (a adultné) kmeňové bunky – regeneračná medicína a PGD: Etika výskumu a praktického využitia (Správa z medzinárodného seminára))
Filozofia, 63 (2008), 9, 846-847.
Type of work: Scientific Life
Publication language: Slovak
File to download: PDF