Skip to main content

Volume 15 (1960), 2

Editorial

(Original title: Za další rozvoj filozofie na Slovensku)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 113-119.
File to download: PDF
(Original title: Pätnásť rokov našej filozofie)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 120-130.
File to download: PDF

Articles

(Original title: O buržoáznej ideológii dr. Milana Hodžu)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 131-151.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: K problému urýchlenia vývinu spoločenského vedomia)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 152-158.
File to download: PDF
(Original title: Mechanický determinizmus a súčasná fyzika (pokračovanie))
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 159-179.
File to download: PDF
(Original title: Pozitivistické prvky v pokusoch o filozofiu v 18. storočí vo Francúzsku)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 180-194.
File to download: PDF
(Original title: K filozofickým otázkam skúmania spoločenských javov)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 195-197.
File to download: PDF

Communications

(Original title: XIII. ročník Voprosov filosofii)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 198-201.
File to download: PDF
(Original title: La Pensée 1959)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 201-204.
File to download: PDF
(Original title: 1.— 4. číslo 7. ročníka Nemeckého filozofického časopisu)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 204-209.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Igor Hrušovský, Tri iniciatívy v dejinách filozofie)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 210-217.
File to download: PDF
(Original title: Pierre Sylvain Maréchal, Ateisti)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 218-219.
File to download: PDF
(Original title: Aurel Stodola 1859 — 1942)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 219-221.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: Zpráva o činnosti Filozofického ústavu SAV za rok 1959)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 222-224.
File to download: PDF