Skip to main content

Volume 15 (1960), 4

Articles

(Original title: Otázka přechodu od socialistické státnosti ke komunistické samosprávě)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 337-344.
File to download: PDF
(Original title: K otázke slobody)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 345-359.
File to download: PDF
(Original title: O niektorých problémoch ateistickej výchovy)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 360-371.
File to download: PDF
(Original title: K problematice pojetí buržoasní revoluce)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 372-386.
File to download: PDF
(Original title: Saint Simone — patriarcha socializmu)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 387-402.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: K problematike subjektu poznania)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 403-415.
File to download: PDF
(Original title: Sémantika umění v českém strukturalismu a problémy jejího hodnocení)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 416-430.
File to download: PDF

Communications

(Original title: K šesťdesiatinám akademika Andreja Siráckeho)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 431-432.
File to download: PDF
(Original title: Todor Pavlov — význačný bulharský vedec a verejný činiteľ)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 432-434.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Kniha o marxistickej teórii poznania)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 435-438.
File to download: PDF
(Original title: Karel Berka, K dějnám výrokové logiky v antice)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 438-439.
File to download: PDF

Bibliographic Information

(Original title: Knižná filozofická literatúra v ČSSR 1959)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 440-446.
File to download: PDF