Skip to main content

Volume 56 (2001), 9

Papers

(Original title: Miesto a význam Svätopluka Štúra v kontexte slovenskej filozofie 20. storočia)
Filozofia, 56 (2001), 9, 594-600.
File to download: PDF
(Original title: Svätopluk Štúr a politika ideí)
Filozofia, 56 (2001), 9, 601-606.
File to download: PDF
(Original title: Cesty modernej slovenskej filozofie: Štúr a Hrušovský)
Filozofia, 56 (2001), 9, 607-611.
File to download: PDF
(Original title: Noetické aspekty problému transcendentna vo filozofii Svätopluka Štúra)
Filozofia, 56 (2001), 9, 612-617.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia života Svätopluka Štúra)
Filozofia, 56 (2001), 9, 618-619.
File to download: PDF
(Original title: Z filozofie do života (K povojnovej publicistike Svätopluka Štúra))
Filozofia, 56 (2001), 9, 620-626.
File to download: PDF
(Original title: Z osobných úvah a spomienok na Svätopluka Štúra)
Filozofia, 56 (2001), 9, 627-630.
File to download: PDF
(Original title: Vôľa k rozumu proti vôli k moci (Štúrova rozprava o nemeckej ideológii alebo pokus o ideologickú prevenciu))
Filozofia, 56 (2001), 9, 631-635.
File to download: PDF
(Original title: Niekoľko poznámok k Štúrovej práci Zápasy a scestia moderného človeka)
Filozofia, 56 (2001), 9, 636-639.
File to download: PDF
(Original title: Úvahy Svätopluka Štúra o logike)
Filozofia, 56 (2001), 9, 640-646.
File to download: PDF
(Original title: Zmysel národného obrodenia: Svätopluk Štúr k problému nacionalizmu v slovenskom filozofickom myslení)
Filozofia, 56 (2001), 9, 647-651.
File to download: PDF
(Original title: K problematike hľadania "syntetického typu" racionality v tvorbe S. Štúra)
Filozofia, 56 (2001), 9, 652-656.
File to download: PDF
(Original title: Poznámky k Štúrovej koncepcii životnej výstavby ako pozitívnemu variantu vitalizmu)
Filozofia, 56 (2001), 9, 657-661.
File to download: PDF
(Original title: Inšpiratívnosť imaginárnych stretnutí so Svätoplukom Štúrom)
Filozofia, 56 (2001), 9, 662-665.
File to download: PDF

---

(Original title: Svätopluk Štúr - bibliografia diela)
Filozofia, 56 (2001), 9, 666.
File to download: PDF