Skip to main content

Volume 17 (1962), 2

Studies

(Original title: Rozprávky, náboženstvo a spoločenský vývoj)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 111-122.
File to download: PDF
(Original title: K metodologickým problémom konkrétneho sociologického výskumu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 122-133.
File to download: PDF
(Original title: Proletářský internacionalismus a zájmy národů)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 207-217.
File to download: PDF
(Original title: Ke kritice kybernetického mechanicismu, positivismu a fideismu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 97-110.
File to download: PDF