Skip to main content

Volume 17 (1962), 3

Studies

(Original title: Všestranný rozvoj osobnosti a deľba práce)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 3, 193-207.
File to download: PDF
(Original title: Umelecká metóda a svetonázor)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 3, 218-229.
File to download: PDF
(Original title: Odstraňovanie podstatného rozdielu medzi duševnou a fyzickou prácou za socializmu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 3, 229-242.
File to download: PDF