Skip to main content

Volume 17 (1962), 3

Reviews

(Original title: O kvalitatívnom prevrate vo vývine filozofie na Slovensku)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 3, 263-267.
File to download: PDF
(Original title: Einsteinov svet)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 3, 267-270.
File to download: PDF