Skip to main content

Volume 17 (1962), 4

Discussion

(Original title: Pokus o vymezení kategorie výrobních sil a výrobních vztahů)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 322-333.
File to download: PDF
(Original title: Zmysel a význam základnej filozofickej otázky)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 333-340.
File to download: PDF
(Original title: Sovietske skúsenosti s propagandou ateizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 340-346.
File to download: PDF
(Original title: K problematike šírenia poznatkov kozmogónie a kozmológie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 347-349.
File to download: PDF
(Original title: Dvojkoľajnosť vo výchove)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 349-350.
File to download: PDF