Skip to main content

Volume 20 (1965), 3

Reviews, Notes, Information

(Original title: Práce slovenských filozofov v nemčine)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 3, 308-312.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické problémy súčasnej biológie)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 3, 312-317.
File to download: PDF
(Original title: Na okraj dvoch publikácií o začiatkoch národného obrodenia)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 3, 317-320.
File to download: PDF
(Original title: Adam Schaff o jazyku a poznaní)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 3, 321-325.
File to download: PDF
(Original title: Hľadanie rozmerov ľudskosti)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 3, 325-328.
File to download: PDF
(Original title: Kniha o spoločenskej podstate umenia)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 3, 328-331.
File to download: PDF
(Original title: Kriticky o buržoáznej etike)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 3, 331-332.
File to download: PDF
(Original title: Človek a epocha)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 3, 332-333.
File to download: PDF