Skip to main content

Volume 21 (1966), 4

Reviews, Notes, Information

(Original title: Jaromír Bartoš o kategórii náhody)
Filozofia, 21 (1966), 4, 445-446.
File to download: PDF
(Original title: Živé problémy vedeckého ateizmu)
Filozofia, 21 (1966), 4, 446-450.
File to download: PDF
(Original title: Marginálie k Montaignovi a La Mettriemu)
Filozofia, 21 (1966), 4, 450-453.
File to download: PDF
(Original title: Pozoruhodný příspěvek k filosofické problematice komunistické výchovy)
Filozofia, 21 (1966), 4, 453-456.
File to download: PDF
(Original title: Spoločenské myslenie od „ľudovej vedy“ k sociológii)
Filozofia, 21 (1966), 4, 456-458.
File to download: PDF
(Original title: Významné dielo amerického sociológa)
Filozofia, 21 (1966), 4, 459-460.
File to download: PDF