Skip to main content

Volume 21 (1966), 4

From Scientific Life

(Original title: Prolegomena k teoretickej a metodologickej problematike humanitných vied (referát))
Filozofia, 21 (1966), 4, 411-421.
File to download: PDF
(Original title: Z diskusie k referátu I. Hrušovského)
Filozofia, 21 (1966), 4, 421-433.
File to download: PDF
(Original title: Medzinárodná konferencia o antike a dnešku)
Filozofia, 21 (1966), 4, 434-435.
File to download: PDF
(Original title: Konferencia o imperializme a svetonázore v NDR)
Filozofia, 21 (1966), 4, 435-436.
File to download: PDF