Skip to main content

Volume 21 (1966), 6

Views

(Original title: Veda vo vedecko-technickej revolúcii)
Filozofia, 21 (1966), 6, 627-634.
File to download: PDF
(Original title: Vzťah vedy a filozofie na stránkach Deutsche Zeitschrift für Philosophie)
Filozofia, 21 (1966), 6, 634-638.
File to download: PDF
(Original title: Z poľských praxeologických štúdií)
Filozofia, 21 (1966), 6, 639-642.
File to download: PDF
(Original title: Voprosy filosofii k rehabilitácii klasickej genetiky)
Filozofia, 21 (1966), 6, 642-645.
File to download: PDF