Skip to main content

Volume 22 (1967), 6

Views

(Original title: „Dialectica“ a filozofia vedeckého poznania (К 20. výročiu časopisu))
Filozofia, 22 (1967), 6, 635-643.
File to download: PDF
(Original title: Sto rokov Helmholtzovej Optiky)
Filozofia, 22 (1967), 6, 643-645.
File to download: PDF