Skip to main content

Volume 46 (1991), 6

Reviews

(Original title: Philosophy Rendered Useful)
Filozofia, 46 (1991), 6, 639-641.
File to download: PDF
(Original title: Úvahy o národe)
Filozofia, 46 (1991), 6, 641-647.
File to download: PDF
(Original title: Paralely medzi individuálnym a kultúrnym vývojom)
Filozofia, 46 (1991), 6, 647-649.
File to download: PDF
(Original title: O perspektívach feministickej filozofie)
Filozofia, 46 (1991), 6, 649-652.
File to download: PDF
(Original title: Socialistom všetkých krajín — demystifikácia jednej utópie)
Filozofia, 46 (1991), 6, 652-654.
File to download: PDF
(Original title: Ľudský dokument a dokument doby)
Filozofia, 46 (1991), 6, 654-656.
File to download: PDF