Skip to main content

Volume 63 (2008), 9

Scientific Life

(Original title: Nový výbor SFZ)
Filozofia, 63 (2008), 9, 789.
File to download: PDF
(Original title: Embryonálne (a adultné) kmeňové bunky – regeneračná medicína a PGD: Etika výskumu a praktického využitia (Správa z medzinárodného seminára))
Filozofia, 63 (2008), 9, 846-847.
File to download: PDF