Skip to main content

Volume 69 (2014), 1

Reviews

(Original title: Borecký, F., Fišerová, M., Švantner, M., Váša, O.: Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů)
Filozofia, 69 (2014), 1, 101-103.
File to download: PDF