Skip to main content

Volume 76 (2021), 3

Book Reviews

(Original title: ANDREJ DÉMUTH: Krása, estetická skúsenosť a emocionálne afektívne stavy)
Filozofia, 76 (2021), 3, 223 – 226.
File to download: PDF
(Original title: ARNOLD GEHLEN: Pračlovek a neskorá kultúra. Filozofické skúmania a vyhlásenia)
Filozofia, 76 (2021), 3, 227 – 231.
File to download: PDF
(Original title: FRANTIŠEK ŠKVRNDA: Sokratovská otázka ako problém historiografie antickej filozofie)
Filozofia, 76 (2021), 3, 232 – 235.
File to download: PDF