Skip to main content

Publications of the Author

Andrej Rozemberg
Number of publications: 8

2023

Rozemberg, A. . (2023). Notizie Istoriche del Tibet: Dve hypotézy orientálneho vplyvu v Humovom Traktáte. Filozofia, 78(5), 338-352. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.5.2

2020

Rozemberg, A. . (2020). S odstupom času: akrasia a intemporálne stratégie. Filozofia, 75(10), 861 – 872. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.10.4

2018

Rozemberg, A. . (2018). Minulé životy Johna Locka: morálna zodpovednosť a pamäťové kritérium osobnej identity. Filozofia, 73(6), 458-468. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/6/458-468.pdf
Rozemberg, A. . (2018). Pamäť, rekognícia a osobná identita v klasickej indickej filozofii. Filozofia, 73(3), 224-234. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/3/224-234.pdf

2014

Rozemberg, A. . (2014). Dar tela v bráhmanskej etike a jeho súčasné podoby. Filozofia, 69(6), 536-542. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/6/536-542.pdf

2013

Rozemberg, A. . (2013). Astronautka Astrid a jej úbohá mačka (Niekoľko poznámok k teórii nepriamych záväzkov voči zvieratám). Filozofia, 68(4), 332-342. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/4/332-342.pdf

2006

Rozemberg, A. . (2006). Privilegovaný pohľad. Filozofia, 61(8), 631-641. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/8/631-641.pdf

2002

Rozemberg, A. . (2002). Cesty k dialogickému mysleniu. Filozofia, 57(9), 631-650. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/9/631-650.pdf