Skip to main content

Publications of the Author

Ján Vajda
Number of publications: 6

1989

Vajda, J. . (1989). Étos a dejiny. Filozofia, 44(6), 758-761. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/6/758-761.pdf

1985

Vajda, J. . (1985). K marxistickému filozofickému prístupu k problematike osob­nosti. Filozofia, 40(3), 299-311. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/3/299-311.pdf

1980

Vajda, J. . (1980). Hodnotenie a poznanie v etike. Filozofia, 35(1), 59-63. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/1/59-63.pdf

1977

Vajda, J. . (1977). K niektorým otázkam špecifickosti morálky ako spoločenského javu. Filozofia, 32(1), 78-83. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/1/78-83.pdf

1976

Vajda, J. . (1976). Morálka a hodnoty. Filozofia, 31(1), 43-54. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/1/43-54.pdf

1974

Vajda, J. . (1974). Hodnotenie a poznanie. Filozofia, 29(3), 261-273. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/3/261-273.pdf