Skip to main content

Publications of the Author

Valerij Graždan
Number of publications: 2

1974

Graždan, V. . (1974). Osobnosť ako subjekt historického procesu. Filozofia, 29(5), 518-525. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/5/518-525.pdf

1973

Graždan, V. . (1973). K otázke vzájomného pôsobenia prírody a spoločnosti. Filozofia, 28(3), 302-310. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/3/302-310.pdf