Skip to main content

Publications of the Author

Jana Lasicová
Number of publications: 1

1973

Lasicová, J. . (1973). Prehľad filozofickej tvorby v časopise Studia filozoficzne za rok 1972. Filozofia, 28(3), 292-297. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/3/292-297.pdf