Skip to main content

Publications of the Author

Klára Buzássyová
Number of publications: 1

1965

Buzássyová, K. . (1965). Otázka znakovosti jazyka na medzinárodnom sympóziu v Erfurte. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(1), 98-102. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/1/98-102.pdf